Chính sách bảo mật thanh toán
 
1. Mục đích áp dụng
 
Hệ thống thanh toán của trên website http://sanhmua.com (sanhmua) được kết nối với các đối tác thứ ba như Smartlink, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của sanhmua đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Smartlink (Hệ thống cổng thanh toán Smartlink đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức).
 
Ngoài ra, sanhmua còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.
 
2. Quy định cụ thể
 
- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 
- Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng không lưu trên hệ thống của sanhmua. Khi Khách Hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên sanhmua sẽ nhập thông tin thẻ trên website Cổng thanh toán Smartlink.
- Truy cập vào hệ thống đều thông qua giao thức HTTPS.
- Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.